Patnáct vět anglicky německy rusky

Jen pár minut denně a mluvíš!

Nebaví vás učit se slovíčka? Učte se celé věty. Každý týden vás tady naučíme patnáct užitečných vět v angličtině, němčině a ruštině na vybrané téma. Bezbolestně si rozšíříte slovní zásobu, a ještě vás to bude bavit! Ideální doplněk k vašemu jazykovému kurzu nebo na udržení motivace. 

Vydavatel

a správce osobních údajů

Michal Měchura
IČ 01879685

Joštova 141/7
602 00 Brno
Česká republika

Kontakt

info@15vet.cz

Ochrana osobních údajů

Tyto webové stránky neshromažďují osobní údaje o návštěvnících a nepoužívají cookies ani jiné techniky, podle kterých by bylo možné identifikovat jednotlivé osoby.

E-mailové adresy

Pokud se rozhodnete zapsat se na náš e-mailový seznam, vaši e-mailovou adresu použijeme jen ke stanovenému účelu, to je k tomu, abychom vám jednou za týden dali vědět, jaké máme téma týdne. Kdykoliv nám můžete oznámit, že si přejete svoji adresu ze seznamu odstranit, a to e-mailem na adresu info@15vet.cz. E-mailové adresy ukládáme a zpracováváme uvnitř Evropské unie.

Právní důvod zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje (tj. vaši e-mailovu adresu) zpracováváme na základě vašeho souhlasu podle článku 6, odstavce 1, písmena a) nařízení (EU) 2016/679 (tzv. "GDPR").

Vaše práva

Jako subjekt údajů (tzn. jako osoba, o které my zpracováváme osobní údaje) máte vůči nám následující práva.

  • Právo na přístup k osobním údajům. Jelikož jediný osobní údaj, který zpracováváme, jsou e-mailové adresy, znamená to, že máte právo zeptat se nás, jestli máme nebo nemáme vaši e-mailovou adresu.
  • Právo na opravu. Jelikož jediný osobní údaj, který zpracováváme, jsou e-mailové adresy, znamená to, že máte právo chtít po nás, abychom vaši e-mailovou adresu, pokud ji máme, vyměnili za jinou.
  • Právo na výmaz. Jelikož jediný osobní údaj, který zpracováváme, jsou e-mailové adresy, znamená to, že máte právo chtít po nás, abychom vaši e-mailovou adresu, pokud ji máme, vymazali.
  • Právo na omezení zpracování. Jelikož jediné, co s e-mailovými adresami děláme opakovaně, je rozesílání pravidelných zpráv o tématech týdne, znamená to, že máte právo chtít po nás, abychom vám tyto pravidelné zprávy přestali posílat. Jinými slovy, toto vaše právo je totožné s právem na výmaz.
  • Právo na přenositelnost údajů. Jelikož však jediný osobní údaj, který zpracováváme, jsou e-mailové adresy, je toto vaše právo bezpředmětné.
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud vznesete námitku, máme my povinnost přestat se zpracováváním vašich osobních údajů. Jelikož jediný osobní údaj, který zpracováváme, jsou e-mailové adresy, je toto vaše právo totožné s právem na výmaz.
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování a profilování. Jelikož my žádné automatizované individuální rozhodování ani profilování neděláme, je toto vaše právo splněno samo od sebe.

Tato práva můžete vůči nám uplatnit tak, že nám napíšete na adresu info@15vet.cz. My máme povinnost reagovat na vaši žádost do jednoho měsíce od obdržení. Na žádosti o výmaz obvykle reagujeme okamžitě, nejpozději do týdne.

Externí služby

Na shromažďování a analýzu statistik návštěvnosti používáme externí službu Plausible. Tato externí služba neukládá do vašeho prohlížeče žádné cookies ani žadné jiné údaje, podle kterých by bylo možné identifikovat jednotlivé osoby.